Panel użytkownika

Alarmy


Nazwa modułu LAN:
Numer modułu LAN:
Model sterownika:

Alarmy:

Alarm czujnika kotła, zbyt wysoka temp. lub uszkodzenie czujnika.

06-06-2020 21:51

USUŃ ALARMY: