Uživatelský panel

Uživatelský panel demo


Název modulu LAN:
Číslo modulu LAN:
Model řídící jednotky:

Server:
LAN:
Zařízení:
Alarmy:

Stavy zařízení:
Teplota kotle:
TemperaturaZadanaKotlazdj

Aktuální teplota kotle: 35ºCNastavení teploty kotle: 55ºC

Nastavení teploty kotle:
Pokojová teplota:
TempPok

Pokojová teplota: 23ºC