Alarmy

Alarmy


Název modulu LAN:
Číslo modulu LAN:
Model řídící jednotky:

Alarmy:

Překročená teplota na kotli nebo porucha čidla.

06-06-2020 21:51

Vymazat alarmy: